Als algemene voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen is er in de dagelijkse omgang geen risico om met hiv geïnfecteerd te raken. De angst voor infectie is een emotionele reactie, maar hij is meestal ongegrond. Het is goed om daarbij stil te staan. Zelfreflectie en kennis van zaken helpen het onderwerp realistischer te benaderen.

Oorzaken van stigmatisering
Er zijn verschillende oorzaken van stigmatisering van mensen met hiv. Hiv is niet infectueus in alledaags contact, toch is er soms nog angst om met hiv-positieven om te gaan. Hoewel het in westerse landen een chronische aandoening is, wordt hiv nog vaak met de dood geassocieerd. Die associatie roept stigmatisering op.

citaat van Arjan Bos & Sarah Stutterheim uit de gids Positief zorgtlogo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl