Oorzaken van stigmatisering
Mensen met hiv worden meestal gestigmatiseerd vanwege de angst voor infectie, de ernst van de aandoening en de toegeschreven persoonlijke verantwoordelijkheid voor het oplopen van de hiv-infectie. Verder wordt hiv vaak geassocieerd met gedrag dat door sommigen gezien wordt als een overschrijding van sociale normen, zoals prostitutie, homoseksualiteit en intraveneus druggebruik.

Professioneel handelen
Iedere zorgprofessional heeft een eigen houding ten opzichte van moraal en vooroordelen. Vaak heeft men die vooroordelen onbewust en wordt het gedrag hierdoor gestuurd. Een onderdeel van professioneel handelen is dat iedere patiënt op dezelfde manier behandeld wordt en goede zorg krijgt.

Zelfreflectie
Een goede zelfreflectie over de eigen houding ten opzichte van patiënten met hiv is daarom belangrijk.  Als je je als zorgprofessional meer bewust bent van jouw eigen morele waarden en vooroordelen, dan kun je op een professionelere manier klaar staan voor patiënten met hiv.zelfrefelctielogo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl