Het is belangrijk om na te denken over de eigen houding ten opzichte van hiv. Hiv wordt vaak gezien als infectueus en ernstig. Ook wordt hiv vaak geassocieerd met gedrag, zoals homoseksualiteit, losbandigheid, druggebruik en sekswerk, waarover een moreel oordeel geveld wordt. In het verlengde hiervan ligt de vraag: 'Hoe heb je het gekregen?', die soms impliciet de vraag 'Heb je daar soms zelf schuld aan?' oproept.

Professionaliteit boven moraal
Dit kan allemaal een rol spelen bij de manier waarop een zorgprofessional zich opstelt tegenover iemand met hiv. Een zorgverlener moet daar alert op zijn. Het is zaak je professioneel op te stellen tegenover mensen met hiv. Zet de eigen nieuwsgierigheid aan de kant, tenzij het belangrijk is voor de zorg, en laat de eigen oordelen achterwege.logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl