Het is de dagelijkse praktijk van de zorg die telt, daarnaast zijn er wettelijk geregelde rechten en plichten. In dit deel wordt ingegaan op de wettelijke uitgangspunten in de zorg en de functie van protocollen. Een ander onderwerp is het wel of niet melden van de hiv-status en de eigen verwachting of zienswijze daarbij als zorgverlener. 

Veilige sfeer
‘Bij een goed gesprek geef je elkaar de ruimte om uit te praten. Als sociaal verpleegkundige vraag je goed door en geef je je eigen samenvatting van het vertelde. Dan weet de cliënt hoe jij er  tegenover staat en kan hij of zij zo nodig aan vullen. Het is belangrijk een sfeer te creëren waarin je veiligheid schept, zodat de cliënt alle  vragen kan stellen die hij of zij heeft. Sommige mensen zijn er nog niet aan toe om alles te vertellen of op alle vragen die ik stel  antwoord te geven. Dat respecteer ik natuurlijk ook.’

citaat van Elleke uit de gids Positief zorgt

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl