Een professional levert zorg waarbij de relatie met de patiënt, diens privacy en kwaliteit van behandeling de juiste aandacht krijgen. Bij de behandeling of verzorging nemen we dit als vanzelfsprekend aan. Maar is dat wel zo? Het feit dat cliënten ook negatieve ervaringen melden bewijst het tegendeel. Hier valt dus verbetering te halen. Daarom in dit deel aandacht voor rechten en plichten, beroepsgeheim en dossiervoering, en het voorkomen van stigmatisering

 

Kwetsend
‘In 2000 had ik een acute blindedarmontsteking. De huisarts stuurde me door naar een ziekenhuis  in de buurt. Daar wilden ze me met de ambulance naar het ziekenhuis brengen waar ik voor hiv onder behandeling ben. De reden: de anesthesist had geen ervaring met mensen met hiv. Ik weigerde en de anesthesist nam contact op met mijn internist. Vervolgens werd eerst aan de medewerkers van de OK gevraagd of zij er een probleem mee hadden dat ik hiv had. Dat hadden ze niet, dus ik ben gewoon geopereerd. Het was heftig. Ik verging van de pijn en moest eerst nog zo’n discussie voeren! Het ging om mijn blindedarm, maar zij bleven maar over hiv doorgaan. Ze wilden me gewoon kwijt, met die ambulance wegsturen: probleem opgelost. En dat is kwetsend.’

citaat van Edwin uit de gids Positief zorgt

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl