Kennistekort
Uit onderzoek blijkt dat veel zorgprofessionals behoefte hebben aan actuele kennis over hiv en de hiv-behandeling. Ook bestaat er onder zorgverleners nog vaak onterechte angst voor infectie. Deze onderwerpen worden in dit onderdeel uitgebreid behandeld. Zo wordt uitgelegd waarom de kans op overdracht van hiv zeer laag is bij mensen die goed behandeld worden. Dit inzicht kan het mensen met hiv makkelijker maken om open te zijn over hun hiv-status.

Bewustwording
Stigmatiserende reacties door zorgprofessionals zijn moeilijk te begrijpen en vooral ook heel onnodig kwetsend. Meestal gebeurt stigmatisering onbewust en door onzekerheid of onnadenkendheid. Maar het kan wel een goede behandelrelatie in de weg staan. Daarom wordt hier ingegaan op bewustwording van wat stigma is en hoe het werkt.

Seks en dood
Strikt genomen kunnen we hiv beschouwen als elke andere infectieziekte. Toch wordt hiv meestal op een andere manier benaderd, niet alleen door patiƫnten, ook door artsen. Het is verbonden met seks en voor veel mensen ook nog met dood. Daar wordt niet altijd even gemakkelijk over gepraat en dat is jammer want dat kan juist heel waardevol zijn.

citaat van Jan van Bergen uit de gids Positief zorgt

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl