Afdrukken

Hieronder drie factsheets met elk een eigen invalshoek wat betreft informatie over hiv en leven met hiv. De eerste geeft inzicht in feiten en in leven met hiv. De tweede is van Stichting HIV Monitoring (SHM). Deze stichting verzamelt de gegevens en geeft een cijfermatig beeld over een aantal jaren. Half november 2014 is het laatste rapport van SHM verschenen. Tenslotte een factsheet rondom overdracht van hiv en (on)beschermd seksueel contact.