Voor alle duidelijkheid, je bent niet verplicht om iemand te vertellen dat je hiv hebt. Ook niet op je werk of aan je huisarts, specialist en bedrijfsarts. Maar toch denk je soms dat het belangrijk is het wel te doen. Om verschillende redenen. Wat zijn overwegingen om het wel of niet te vertellen? Pasklare antwoorden kan niemand je geven. Het is uiteindelijk jouw beslissing.

Vertellen aan je zorgverlener?
Het kan natuurlijk voor jezelf wel goed zijn om het je zorgverlener te vertellen, omdat hiv een rol kan spelen bij eventuele klachten. Alle zorgverleners (dus ook bedrijfsartsen) hebben beroepsgeheim en mogen dus niet zonder jouw toestemming aan anderen vertellen dat je hiv hebt. Als je hiv-remmers gebruikt en medicijnen krijgt voorgeschreven van een andere arts, is het aan te raden om deze arts te informeren, omdat er veel wisselwerkingen zijn tussen hiv-remmers en andere middelen. Als je dit per se niet wilt: je apotheek checkt deze wisselwerkingen ook.

vertellen niet

Stigmatisering
Hoewel veel contacten tussen mensen met hiv en hun zorgprofessionals als positief ervaren worden, komt het ook voor dat zorgprofessionals stigmatiserende reacties hebben en weinig in gesprek willen gaan met of willen zorgen voor mensen met hiv. Stigmatiserend gedrag kan subtiel maar ook opvallend zijn. Zoals ongemakkelijk overkomen, een grote fysieke afstand houden, het vermijden van mensen met hiv, onnodig doorverwijzen naar andere zorgprofessionals, extreme voorzorgsmaatregelen nemen of documenten markeren. Dit komt onder andere voor in ziekenhuizen, spreekkamers, tandartsenpraktijken, ambulances en apotheken. Lees meer hierover bij ‘jij en de zorgverleners’.

 

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl