Afdrukken

behandeling 150Je komt voor je hiv-infectie onder medische controle in een hiv-behandelcentrum. Dit is een ziekenhuis met een afdeling die is gespecialiseerd in hiv. In negentien steden in Nederland is een hiv-behandelcentrum aanwezig. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam kun je kiezen uit meerdere ziekenhuizen. Je hebt de vrijheid om zelf een ziekenhuis en een arts te kiezen. Je kunt ook laten meespelen of je voorkeur uitgaat naar een gewoon ziekenhuis (vaak wat kleiner) of naar een academisch ziekenhuis, dat aan een universiteit is verbonden. Een academisch ziekenhuis is meestal wat groter en er worden vaker onderzoeken gedaan met nieuwe medicijnen. Het kan spannend zijn om naar het ziekenhuis te gaan en de uitslagen van het bloedonderzoek te horen. Bij veel mensen wordt die spanning na een tijd minder en neemt af als men eenmaal is gestart met hiv-remmers. En zeker als blijkt dat men geen of amper bijwerkingen heeft en dat het virus goed wordt onderdrukt.

De verschillende zorgverleners waar je mee te maken krijgt op een rijtje:

de internist

Het is belangrijk dat je elke drie tot zes maanden voor controle naar het ziekenhuis gaat, ook als je je niet ziek voelt. Dan kun je tijdig starten met de behandeling en kan de internist via het bloedonderzoek goed in de gaten houden of de medicijnen werken en geen bijwerkingen hebben, die je misschien zelf nog niet merkt. Je hebt dan in het ziekenhuis een consult bij de internist die in hiv is gespecialiseerd (heet ook wel hiv-behandelaar).

de hiv-consulent

Naast de internist kun je support krijgen van een hiv-consulent (heet ook wel verpleegkundige of verpleegkundig specialist). Je hiv-consulent heeft vaak wat meer tijd voor je en functioneert als de spreekwoordelijke spin in het web: hij of zij kan je doorverwijzen naar andere zorgverleners binnen of buiten het ziekenhuis, je van informatie voorzien en je anderszins begeleiden bij het leven met hiv. Je hiv-consulent kan een belangrijke steun voor je zijn, vooral wanneer je net hebt gehoord dat je hiv hebt, of wanneer je start met medicijnen of overstapt op een andere combinatie, of wanneer je gezondheidsproblemen hebt. Voor sommigen is de hiv-consulent degene met wie ze het best over hun hiv kunnen praten, anderen komen alleen bij hun hiv-consulent als er echt iets aan de hand is.

de huisarts

De rol die de huisarts speelt varieert sterk. Als je een gezondheidsklacht hebt is het soms niet duidelijk of de klacht iets te maken heeft met hiv, met je medicijnen of met iets dat daar los van staat. Er zijn internisten en hiv-consulenten die tot op zekere hoogte ook aandacht besteden aan andere klachten en zo nodig een recept uitschrijven. Er zijn ook internisten en hiv-consulenten die je verwijzen naar je huisarts. Er zijn huisartsen die heel vertrouwd zijn met hiv en vaak meerdere hiv-patiënten hebben. En er zijn huisartsen bij wie je de enige bent met hiv en die vaak niet zo goed op de hoogte zijn van hiv.

de apotheek

De belangrijkste taken van de apotheek bij je behandeling zijn: