Door hiv-remmers te gebruiken verlaag je de kans zeer sterk om het virus over te dragen. Als je hiv-remmers gaat gebruiken, neemt je viral load (hoeveelheid virus in je bloed) waarschijnlijk binnen een paar maanden af totdat deze onmeetbaar (ondetecteerbaar) is. Je bent dan niet genezen van hiv; dat kan namelijk nog niet. Er blijft altijd virus in je lichaam aanwezig. Als je viral load onmeetbaar is wil dat zeggen dat je minder dan 20 hiv-virusdeeltjes per milliliter bloed hebt (in sommige laboratoria is dat 50). Dan staat vast dat je hiv-remmers je virus goed onderdrukken. Als je je hiv-remmers volgens de voorschriften inneemt, blijft je viral load voortaan onmeetbaar.

Medicatie = preventie
De huidige behandelrichtlijn (februari 2013) adviseert om de start van hiv-medicatie bij alle mensen met hiv te overwegen, ongeacht de hoogte van hun CD4-aantal. Een van de overwegingen in deze behandelrichtlijn is dat ook gestart kan worden om de kans op hiv-overdracht verder te verkleinen. Het sterkste bewijs is er voor een start bij minder dan 350 CD4 cellen per mm3. 

Gemotiveerde keuze
Mensen met hiv moeten in staat en bereid zijn te starten met de behandeling en dienen goed ge├»nformeerd te zijn over de mogelijke voor- en nadelen van de voorgestelde behandeling en het belang van therapietrouw. Start met medicatie betekent dat je dagelijks de medicatie op een bepaald tijdstip in moet nemen.

Test jezelf
Hoe staat het met jouw basiskennis rondom hiv en de kans op overdracht? Test jezelf met de quiz 'Hiv en overdracht' in de rechterkolom hiernaast.

 

 logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl