Hier vind je een overzicht van de belangrijkste, elders gepresenteerde onderwerpen en tips. Hiermee kun je je houding bepalen en keuzes formuleren in relatie tot een zorgverlener. Ook vind je contactformulieren waarmee je een ervaring kunt melden, een vraag kunt voorleggen of een reactie kunt geven op deze website.

 

Verschoningsmatjes
‘Laatst moest ik een gynaecologisch onderzoek laten doen. Ik had erg veel pijn. De gynaecoloog deed voor het inwendig onderzoek eerst een paar handschoenen aan, toen twee en toen nog een derde paar eroverheen. Daarna legde ze van die verschoningsmatjes op de vloer, naast elkaar. Ik wist niet wat ik zag. Toen ik de behandelkamer uitliep werd ik helemaal emotioneel. Ik ben gelijk naar mijn internist gelopen, die zit in hetzelfde ziekenhuis. Ik voelde me vreselijk naar behandeld. Mijn internist is met de gynaecoloog gaan praten. Later heb ik haar ook nog gesproken, maar het heeft niet veel opgeleverd. Ze was zich niet echt bewust van het stigmatiserende gedrag dat ze vertoond had en ging eigenlijk niet op mij in. Ik heb liever dat iemand gewoon zegt dat ze bang is dan dat ze zo raar doet.’

Citaat van Janneke uit de gids Positief zorgt

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl