De hoofdregel is dat je dossier alleen ingezien mag worden door bij de behandeling betrokken zorgverleners en door jezelf. Het dossier bevat immers persoonlijke gegevens. De behandelaar of de instelling die over jou een dossier bijhoudt, is daarom verplicht dat zorgvuldig te beheren.

Vanzelfsprekend mogen andere zorgverleners die bij je behandeling betrokken zijn je gegevens wél inzien, evenals de waarnemer van je zorgverlener of de huisartsenpost. Dat is nodig om je goed te kunnen behandelen. Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens niet aan alle bij de behandeling betrokken zorgverleners ter beschikking wilt stellen. Ook kun je specifieke zorgverleners uitsluiten van inzage. Lees meer hierover onder Dossiervoering.

Uitzonderingen
In een aantal situaties kan worden afgeweken van de geheimhoudingsplicht. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.

 logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl