Omdat je gezondheid, lichamelijk welzijn of persoonlijke situatie vraagt om ondersteuning zoek je hulp bij een arts, specialist, deskundige of andersoortige ondersteuner. Na een onderzoek of gesprek wordt een behandeling of plan van aanpak voorgesteld. Jij kunt daarmee akkoord gaan of niet. In de gezondheidszorg mag er alleen behandeld worden met jouw toestemming.

Informatie
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is jouw recht op informatie en het toestemmingsvereiste vastgelegd. Zo moet de zorgverlener je uitleggen waarom bepaald onderzoek nodig is, wat het inhoudt, of het belastend voor je is en of er alternatieven bestaan. Als duidelijk is waar je last van hebt moet daar uitleg over worden gegeven. Van een voorgestelde behandeling moet uiteraard ook de inhoud worden verteld, wat men ermee denkt te bereiken en wat er gebeurt als je het niet doet. Ook als er bijwerkingen, gevolgen, risico's of complicaties bekend zijn moet je zorgverlener deze melden. Alternatieve behandelingen en eventueel medicijngebruik eveneens. Als je het prettig vindt om alles nog eens rustig na te lezen, vraag dan of je het schriftelijk mee kunt krijgen.

Hoe bereid ik me voor?
Zorg er voor dat al je vragen op tafel komen en je alles begrijpt wat wordt uitgelegd. Hier volgen enkele tips om je te helpen:

  • Schrijf van tevoren je vragen op. Tijdens het gesprek kun je kort het antwoord opschrijven bij de vragen.
  • Neem eventueel iemand mee die kan helpen en met wie je kunt napraten.
  • Vertel zo duidelijk mogelijk wat en hoeveel je wilt weten.
  • Durf al je vragen te stellen.
  • Stel je vragen op een gunstig ogenblik, bijvoorbeeld niet vlak voordat je weg moet.
  • Neem voor je vragen de tijd. Maak zo nodig een vervolgafspraak.
  • Zeg het wanneer je de zorgverlener niet begrijpt, bijvoorbeeld omdat hij ingewikkelde medische termen gebruikt.
  • Herhaal het antwoord om te controleren of je het goed hebt begrepen.
  • Leg twijfels of onduidelijkheden aan je zorgverlener voor.
  • Vraag of je hem mag bellen of mailen als je nog meer vragen hebt.

Download hier de brochure over informatie en toestemming van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl