Wanneer er met je gezondheid iets aan de hand is, heb je de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Je vertrouwt je toe aan zijn zorg. Zowel jij als de zorgverlener hebben rechten en plichten. Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsover-eenkomst (WGBO).

Je rechten als patiënt op een rij:

Download hier de brochure over je rechten als patiënt van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Je plichten als patiënt op een rij:

 logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl