Hiv-protocollen
Een protocol is een voorschrift of middel om tot kwalitatief goede en verantwoorde zorg te komen. Het heeft als doel de zorgverleners te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Verschillende beroepsgroepen hebben protocollen of richtlijnen ontwikkeld om zorgprofessional en cliënten te beschermen tegen de risico's van overdracht van hiv. Het RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een hele reeks LCI richtijnen infectieziektebestrijding opgesteld waaronder de LCI richtlijn hiv-infectie en de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (samenvatting) waarin ook t.a.v. hiv de risico's zijn vermeld (website RIVM). De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KMNT) heeft de Richtlijn infectiepreventie in de mondzorgpraktijk opgesteld.

PEP
Heeft iemand risico gelopen dan wordt soms geadviseerd PEP te gebruiken. PEP staat voor Post Exposure Profylaxis. Dit is een behandeling met hiv-remmers die zo snel mogelijk moet worden gestart na het risico (liefst binnen twee uur; uiterlijk binnen 72 uur). Dan heeft het virus zich nog niet in het lichaam genesteld. PEP is verkrijgbaar bij de GGD’s (rechts bovenin staat 'vind een GGD bij u in de buurt') en buiten hun openingstijden bij hiv-behandelcentra. Het is verstandig om eerst te bellen om uit te vinden waar je terecht kunt.

Tip
Je zorgprofessional kan dus naar zo'n protocol of richtlijn handelen. Naast het algemeen protocol is het belangrijk te kijken naar de individuele persoon. Als je hiv-positief bent, medicatie gebruikt en een ondetecteerbare viral load hebt is de kans op overdracht van het virus zeer klein. Lees meer bij medicatie als preventie.

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl