De relatie tussen jou en je zorgerlener is wettelijk geregeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin zijn de rechten en plichten van de patiënt en behandelaar vastgelegd.

Je medisch dossier
Zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen leggen allemaal gegevens over hun patiënten vast. Je moet dan denken aan uitslagen van een onderzoek, röntgenfoto’s, of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts en aantekeningen. Medische dossiers worden van oudsher op papier bijgehouden maar tegenwoordig steeds vaker in een elektronisch patiëntendossier. De inhoud van zo’n elektronisch dossier is hetzelfde als dat van een papieren dossier.

Alleen behandelaars die je gegevens nodig hebben in het kader van je behandeling, mogen deze opvragen en inzien.

Inzagerecht
De bij jouw behandeling betrokken zorgverleners hebben het recht om gegevens uit je dossier in te zien. Zelf heb je ook het recht om uw eigen gegevens in te zien. Hierbij zijn er twee beperkingen:

  • Je mag de gegevens van iemand anders niet inzien. Zitten deze in je dossier, dan worden zij bij inzage tijdelijk verwijderd of afgeschermd.
  • Persoonlijke werkaantekeningen van je behandelaar mag je niet inzien. Deze persoonlijke werkaantekeningen gaan bijvoorbeeld over indrukken, vermoedens waar nog verder onderzoek voor nodig is, of vragen die de zorgverlener voor zichzelf heeft opgeschreven. De persoonlijke werkaantekeningen mogen niet gedeeld worden met andere zorgverleners.

Je kunt je dossier ter plekke inzien maar niet mee naar huis nemen. Wel kun je een kopie opvragen. Het kan zijn dat je legitimatie wordt gevraagd om te controleren of jij werkelijk de cliënt of patiënt bent. Hetzelfde geldt voor een elektronisch dossier (epd). Op termijn is het de bedoeling dat je ook (vanaf thuis) zelf je medische gegevens binnen je epd kunt inzien. Ook kun je in je epd zien wie jouw gegevens heeft geraadpleegd en wanneer.

Andere rechten t.a.v. je dossier
Staan er in je dossier gegevens die naar jouw idee niet kloppen? Die niet juist, inmiddels verouderd of niet volledig zijn? Dan heb je een aantal mogelijkheden:  

Download hier de brochure over inzage in je medisch dossier van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl