Als je te maken krijgt met negatieve reacties op je hiv-status, kun je daar op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt probleemgericht te werk gaan: je probeert negatieve reacties te voorkomen of te verminderen. Je kunt het ook emotiegericht aanpakken: dan ga je op een zo goed mogelijke manier om met de emoties die zo’n negatieve reactie bij je oproept.

Psychische klachten
Als je stigmatiserende overtuigingen van anderen overneemt en daar zelf sterk in gaat geloven (dit heet: internaliseren) kan dat psychische klachten veroorzaken. Mensen met hiv die herhaaldelijk stigma ervaren, hebben de neiging contact met anderen te vermijden. Dit is niet goed voor je psychisch welzijn.

Tips gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
Stigmatisering brengt emoties met zich mee. Daar kun je op een actieve manier mee omgaan of op een vermijdende manier. Je voelt je meestal beter als je je actief opstelt en met andere mensen blijft omgaan. Als je de omgang met anderen gaat vermijden, kan dat op den duur psychische klachten geven.

Zoek naar de achtergrond van emotionele reacties van anderen. Misschien reageert iemand negatief op je hiv, omdat hij helemaal niet op de hoogte is van leven met hiv. Je kunt jezelf ook vergelijken met mensen die minder goed af zijn, of je hiv-status een minder centrale plek geven in je leven. 

In gesprek gaan
Als de zorgprofessional stigmatiserend gedrag vertoont, kun je hem er op aanspreken. Dat kun je onmiddellijk doen, of later als je de tijd hebt gehad om erover na te denken. Zo help je misverstanden uit de wereld en kan de zorgprofessional leren dat bepaald gedrag als kwetsend wordt ervaren.
Op deze website en in de gids Positief zorgt staan voorbeelden van mensen met hiv die dit gedaan hebben. Je kunt zorgprofessionals natuurlijk ook wijzen op deze website. Dan krijgen zij meer informatie over hiv en de manier om met mensen met hiv om te gaan.

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl