Al vanaf het begin van de epidemie lopen hiv-positieven tegen stigma aan. Stigmatisering kan in allerlei dingen zitten: in de manier waarop mensen met je omgaan; hoe ze op je reageren als je vertelt dat je hiv-positief bent; hoe anderen over hiv spreken; moraliserende opmerkingen in de media of professionals die onheuse vragen aan je stellen. Oorzaken hiervan kunnen zijn: onwetendheid, (onbewuste) vooroordelen, angst, ondoordachtheid en gebrek aan juiste informatie.

Wat is stigmatisering
Een stigma is een 'stempel', een negatief sociaal kenmerk, waardoor iemand als minderwaardig wordt beschouwd. Stigmatisering vindt plaats in onderling contact tussen mensen. Stigmatiserend gedrag kan subtiel zijn, maar ook opvallend. Mogelijke voorbeelden van stigmatisering in verband met hiv zijn:

 • ongemakkelijk omgang met iemand met hiv, bijvoorbeeld door afstand te houden
 • mensen met hiv vermijden
 • onnodig doorverwijzen naar andere zorgprofessionals
 • geen of weinig aandacht aan de hiv-positieve besteden
 • de hiv-positieve ergens van beschuldigen, veroordelen of minachten
 • op hiv testen zonder toestemming
 • extreme voorzorgsmaatregelen nemen
 • documenten, bedden en/of kamers markeren
 • het schenden van de geheimhoudingsplicht
 • iemand weigeren te behandelen
 • isolatie op afdelingen
 • verbaal geweld

Gevolgen van stigma
Als je stigma ervaart rondom hiv kan dat ernstige gevolgen hebben. Het kan een reden voor je zijn om een hiv-test uit te stellen of om te lang rond te blijven lopen met klachten. Als je gezondheidsinstellingen vermijdt omdat je negatieve ervaringen hebt, of je niet open durft te zijn over je hiv-status, vermindert dat je kwaliteit van zorg.

Stigmatisering kan ook extra impact hebben op je psychisch welzijn of je algemene gezondheid. Het kan leiden tot een lagere zelfwaardering, meer psychische problemen, een groeiende ontevredenheid, het gevoel geen zorg te verdienen en een verminderde motivatie om gezond te blijven.  Bij omgaan met negatieve reacties lees je tips m hiermee om te gaan.

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl