Zodra je bij een zorgverlener aanklopt is er sprake van een relatie waarin rechten en plichten een rol spelen. Wil je goed en serieus behandeld worden, weet dan wat je rechten zijn. Het is van belang dat je alles open kunt bespreken met de zorgverlener. Iedere zorgverlener heeft geheimhoudingsplicht, jouw privacy is dan ook in principe binnen de zorg gewaarborgd. Je vindt hier informatie over je rechten en plichten en over regelingen zoals dossiervoering. 'Wat gebeurt er allemaal met mijn dossier en heb ik daar invloed op?' Verder is er ruim aandacht voor de vraag: 'Is het van belang mijn hiv-status te melden?' en de eventuele consequenties daarvan.

 

Risico
‘Ik zou hiv-patiënten aanraden de hiv-status altijd te melden aan een dokter, zelfs als het gaat om iets kleins. Het is goed om daar duidelijk over te zijn, bovendien hebben behandelaars hun beroepsgeheim. Natuurlijk ken ik ook de verhalen van patiënten over stigma. Dat is altijd kwetsend en ik begrijp het ook als iemand het om die reden niet wil vertellen. Je loopt dan echter een tweeledig risico:

  • de dokter kijkt met een andere bril naar je klachten en kan niet meewegen dat je ook hiv hebt;
  • als er medicatie voorgeschreven wordt, kan die niet worden afgestemd op je hiv-remmers. En dan is het maar hopen dat de apotheek goed controleert of alle medicatie samengaat.’

citaat van Marc van der Valk uit de gids Positief zorgtlogo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl