Tijdens de behandeling door een zorgprofessional is er iets misgegaan. Je vraagt je af of het wel klopt wat er is gebeurd. Je bent boos, teleurgesteld of ronduit ontevreden. Je hebt het recht om je klacht op tafel te leggen.

Aanspreken
Ga allereerst in gesprek met je zorgverlener. Doe je verhaal en zoek antwoorden op je vragen. Misschien is uitleg en verduidelijking van beide kanten al voldoende. Vind je het moeilijk om je zorgverlener direct aan te spreken, dan kun je ook kijken of er binnen de instelling een vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris is die je kan helpen. Bereid het gesprek voor met iemand en schrijf eventueel je klacht op. Als je er tegen op ziet kun je iemand anders vragen namens jou een klacht in te dienen. Bedenk dat je het recht hebt een klacht in te dienen.

Wat wil je bereiken met je klacht
Ga voor jezelf na wat je precies voor ogen hebt. Hieronder staan een aantal doelen op een rijtje met daarbij de meest logische route die je kunt volgen.

Download hier de brochure u heeft een klacht over de zorg van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl