Een zorgprofessional is vanuit zijn beroep verplicht zich aan bepaalde afspraken te houden. Sommigen hebben daar een eed over afgelegd, voor anderen is een beroepscode opgesteld. Jouw rechten als zorgvrager zijn de verplichtingen van de zorgverlener. Over jouw rechten en plichten kun je lezen onder 'Jij en de zorgverleners'.

Plichten van de zorgverlener
Een zorgverlener moet goede en medisch noodzakelijke zorg geven. Hij is verplicht jou in begrijpelijke taal te informeren over je ziekte, de behandeling, de onderzoeken, de gevolgen en de risico’s van de behandeling. Hij mag alleen een behandeling starten als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast moet elke hulpverlener een medisch dossier bijhouden met alle gegevens over de behandelingen. 

Het is de plicht van de zorgverlener zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Alleen mensen die direct betrokken zijn bij jouw onderzoek of behandeling mogen patiëntengegevens inzien. Het is gebruikelijk dat je huisarts bericht krijgt over je behandeling door een andere zorgprofessional. De zorgverlener mag je gegevens nooit zonder jouw toestemming aan anderen verstrekken. Je kunt zelf aangeven aan wie bepaalde informatie mag worden verstrekt.

Rechten van de zorgverlener
Een zorgverlener heeft het recht zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat jij als patiënt of een andere zorgverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging speelt daarbij een grote rol. Een zorgverlener mag weigeren een behandeling uit te voeren, wanneer hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is. Je kunt als patiënt een bepaald onderzoek of een bepaalde behandeling dus niet afdwingen.

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl