Voor allerlei beroepen en instellingen in de zorg zijn algemene richtlijnen opgesteld voor het verantwoord uitvoeren van hun vak. Ze ondersteunen zorgverleners bij hun werkzaamheden en beschrijven hoe een zorgverlener moet handelen. Als deze in acht worden genomen is er geen risico voor overdracht van infectieziekten.

Hygiëne
Hygiëne is de basis van het voorkomen van infectieziekten. Wat betreft hiv en de risico's van overdracht zijn er algemene protocollen of richtlijnen ontwikkeld om zorgprofessionals en cliënten te beschermen tegen de risico's van overdracht. Als een zorgverlener zich aan de hygiënerichtlijnen houdt, is er in het algemeen geen risico op overdracht. Wat moet je je voorstellen bij hygiënemaatregelen? Bijvoorbeeld de tandarts die handschoenen en een mondkapje draagt. Materialen alleen voor één patiënt gebruiken en daarna weggooien (zoals naalden) of vervolgens destilleren of desinfecteren. Het RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een hele reeks richtijnen opgesteld waaronder de LCI richtlijn hiv-infectie. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde heeft de Richtlijn infectiepreventie in de mondzorgpraktijk opgesteld.

Bloedcontact
Omdat hiv via bloedcontact overdraagbaar is zijn er naast de hygiënemaatregelen ook richtlijnen over bloed-bloedcontact. Bijvoorbeeld in geval van prikaccidenten, of voor ambulancepersoneel dat geconfronteerd wordt met een ernstige wond waarbij veel boedverlies plaatsvindt. Er zijn extra omgangsvormen op papier gezet over hoe te handelen als er sprake is van een infectieziekte. Want naast hiv zijn er meerdere voorbeelden te noemen, zoals hepatitis B en C, die op deze manier overdraagbaar zijn. Een voorbeeld van zo'n richtlijn is de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten.

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl