Elke zorgprofessional heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat hij geen informatie over jou mag doorgeven aan anderen, tenzij je daarvoor toestemming geeft. Ook je huisarts, zijn assistentes en ander personeel, hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen geen informatie over jou doorgeven aan anderen. Ook niet aan je partner of kinderen. Dit mag alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Uitzondering
Een zorgverlener mag alleen hulpverleners die direct bij jouw behandeling zijn betrokken, zonder jou toestemming inlichten. Zo mag een tandarts de mondhygiëniste of een kaakchirurg informeren. Als je behandeling nodig hebt, mag de vervanger van je huisarts of personeel van de huisartsenpost jouw dossier (of een samenvatting daarvan) inzien zonder je toestemming.

Afwegen
Met deze kennis kun je iedere keer opnieuw nagaan of het belangrijk is om details over je gezondheid, zoals je hiv-status, te melden. Je kunt daarbij een beroep doen op iemands geheimhoudingsplicht en bespreken of en hoe je dit in je (medisch) dossier vermeldt wilt zien. Bij dossiervoering en uitwisseling gegevens onder 'Jij en de zorgverlener' vind je uitgebreidere informatie.

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl