Dit is een website van Open Universiteit en Hiv Vereniging Nederland. Het hoofddoel van deze website is informatievoorziening voor mensen met hiv en zorgprofessionals in Nederland.

Redactieraad
Arjan Bos (universitair hoofddocent klinische psychologie)
Sarah Stutterheim (onderzoeker)
Ronald Brands (stafmedewerker HVN)
Sien van Oeveren (stafmedewerker HVN)

E-mail Positief zorgt
info@positiefzorgt.nl

Technisch beheer website
Sien van Oeveren (s.vanoeveren@hivnet.org)
www.codewerk.nl
www.yweb.nl
www.byte.nl

Realisatie en vormgeving website
www.codewerk.nl
www.yweb.nl
www.dpvs.nl

Films
Worldvisuals film
1 Minute Pitch

Kwaliteitstoezicht website
Open Universiteit, Faculteit Psychologie
Stafmedewerkers Hiv Vereniging Nederland

Postadres
Open Universiteit
Postbus 2960 
6401 DL  Heerlen

Hiv Vereniging Nederland
Postbus 15847
1001 NH Amsterdam

Overname van auteursrechtelijk beschermd materiaal aanwezig op de website is aan voorwaarden verbonden. Daarbij moet zorgvuldigheid worden betracht in verband met de aard van de informatie. Zie ook de disclaimer.

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl