Hiv Vereniging Nederland krijgt regelmatig signalen van mensen met hiv over negatieve ervaringen met de reguliere zorg. Zoals bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapie, thuis- en kraamzorg, mondzorg en pedicure. Dit blijkt ook uit het onderzoek ‘Hiv in de gezondheidszorg, ervaringen van patiënten en zorgverleners’, uitgevoerd door Care4Care. Vandaar dit project 'Positief zorgt': een gids en website die hiv-positieven en professionals in de zorg informeert en wil bijdragen aan een beter contact tussen zorgverleners en mensen met hiv. 

Kennistekort
Veel zorgprofessionals hebben behoefte aan actuele kennis over hiv en de hiv-behandeling. Ook bestaat er onder zorgverleners nog vaak onterechte angst voor infectie. Terwijl overdracht van hiv bij mensen die goed behandeld worden, zeer laag is.

 

 

Weerbaarheid
Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek: vergroot de weerbaarheid van mensen met hiv zodat zij beter om kunnen gaan met negatieve ervaringen.

Ontmoet elkaar
Deze website is bestemd voor de hiv-positieve cliënt en voor de zorgprofessional. Beide groepen hebben een eigen onderdeel met daarop gerichte informatie. Tegelijkertijd is het belangrijk om meer inzicht in elkaar te krijgen. Dus kijk vooral ook bij de ander!

logo-hvn-kllogo-aidsfonds-kllogo-Mainline-kllogo open-universiteit-kl